Moja Metoda: "Esencja Się Sycenia"

Wstęp:

Od ponad 25 lat jestem uczniem, współpracownikiem i praktykiem Szkoły Anthony Robbins’a. Przeszkoliłem dziesiątki tysięcy osób na kilku Kontynentach.

Moja metoda, nie tyle tyle została wymyślona przeze mnie, co przyszła do mnie sama z wnętrza podświadomości w trakcie medytacji.

Kluczowe zrozumienia:

Podstawowym i pierwotnym procesem naszej egzystencji jest SYCENIE SIĘ.

Wypełnianie wszystkich nasze podstawowe potrzeby odbywa się w 3 podstawowych krokach:

1 Poczucie Niedosytu.

2. Proces Sycenie się.

3. Poczucie Nasyceni się.

Dotyczy to zarówno potrzeb biologicznych (jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, sen) jak również i wyższych (potrzeby: bezpieczeństwa, przynależności, miłości, uznania i samorealizacji).

Moje odkrycie dotyczy tego, że sycimy się również Emocjami, Energiami i  Narracjami.

Matryca Się Sycenia Jaźni:
1. Jaźń zawsze musi się czymś sycić.
2. Jaźni jest obojętne czym się sycie. (czy to jest konstruktywne, destruktywne, czy neutralne).
3. Czym się sycisz, tym się szczycisz.
4. Czym się szczycisz, z tym się identyfikujesz. (“Już taki/taka JESTEM.”)
5. Z czym się identyfikujesz, tego będziesz bronić. (Dlatego, nasze Ego, gdy słyszy od kogoś “weź się zmień”, słyszy “weź się broń”)
6. Można zmienić, to czym się sycisz pomijając Ego. (indywidualnie zaprojektowane przeze mnie i powtarzane Inkantacje)
7. Zmień to czym się sycisz, a zmienisz swoje życie. (postawę, zachowanie, odczuwanie emocji, energii i narracji)
 

Rezultaty Metody “Esencja Się Sycenia”

Dlatego, że pracuję w pierwotnym procesie Się Sycenia bezpośrednio z Jaźnią, nie dotykam Historii traum, które są strzeżone przez Ego.

Rezultat jest natychmiastowy, t.j. po 2-3 h dobranych i zaleconych przeze mnie ćwiczeń.

Jest jedyny sposób, aby się o tym przekonać: