Spółka Cywilna ma te same wady co jednoosobowa Działalność Gospodarcza dla każdego ze wspólników.

Każdy ze wspólników dopowiada całym swoim majątkiem za poczynania S.C.

Porównanie kwot wolnych od podatku i obciążeń składkami ubezpieczeniowymi .

W przypadku Spółki Ltd odpowiedzialność majątkowa jest ograniczona tylko do majątku Spółki Ltd. Majątek osobisty udziałowców jest chroniony.