Działalność Gospodarcza w Polsce to kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcie. Zobacz porównanie z firmami zarejestrowanymi w UK do prowadzenia działalności w Polsce.

Porównanie kwot wolnych od podatku i obciążeń składkami ubezpieczeniowymi .